Ghar Dalam

Grot.235653

In het hol van…

Letterlijk vertaald betekent Ghar Dalam ‘De Donkere Grot’, terwijl deze grot juist licht werpt op het geologische tijdvak Pleistoceen en de vroege prehistorie van de eilanden. Van oorsprong was het een ondergrondse rivier met een natuurlijke tunnel. Aan het einde van het zesde millennium voor Christus, arriveerde de mens op de archipel en men ging zich rondom Ghar Dalam vestigen. De grot werd tevens intensief gebruikt in de Tempel periode en waarschijnlijk ook tijdens de Klassieke periode. Ghar Dalam is een zeer belangrijke archeologische plaats, omdat dit het vroegste bewijs van menselijke bewoning op Malta is, ongeveer 7400 jaar geleden. En wat deze grot tevens fascinerend maakt is dat het diende als schuilkelder en opslagplaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Genoeg historie voor de liefhebber!